USA Flag USA

US 9,129,143
US 9,395,801
US 10,664,682
US 10,643,053
US 10,521,639
US 10,032,012
US 9,984,273
US 9,753,598
US 9,946,920
US 10,650,214
US 9,715,617

Taiwan Flag Taiwan

I486861
I608425
I503757
I597671
I666569
I591545
I631268
I623886
I435278
I579774
I617937
I679583
I575432
I604387
I610214
I622920
I695310
I584203
M491210
M572101
I557625
M510494
M512748
M510497

China Flag China

ZL201310322117.7
ZL201310426674.3
ZL201410321384.7
ZL201810141588.0
ZL201110066888.5
ZL201510754104.6
ZL201611015887.7
ZL201510477203.4
ZL201611234257.9
ZL201420140341.4
ZL201520250850.7
ZL201520373667.6
ZL201520662565.6

Image Match Design Inc.

ADDRESS

No. 200, Zhuangjing 5th St. Zhubei City, Hsinchu County 302044, Taiwan

No. 200, Zhuangjing 5th St. Zhubei City, Hsinchu County 302044, Taiwan
TEL

886-3-5506818

886-3-5506818
FAX

886-3-5506808

886-3-5506808
EMAIL

info@imagematch.com.tw

info@imagematch.com.tw
Privacy © 2021 Copyright Image Match Design Inc. All rights reserved.